Osiguranja od odgovornosti članova uprave, nadzornog odbora i prokurista

10/09/2020

Osiguranja od odgovornosti članova uprave, nadzornog odbora i prokurista Ovo osiguranje pokriva financijski rizik gubitka osobne imovine zbog naknade štete nastale uslijed profesionalnog propusta ili pogreške osiguranika u izvršavanju ugovornog posla koje se mogu dogoditi za vrijeme vođenja i upravljanja društvom čak i unatoč dužnoj pažnji u postupanju.

Osiguranja od odgovornosti članova uprave, nadzornog odbora i prokurista

Ovo osiguranje pokriva financijski rizik gubitka osobne imovine zbog naknade štete nastale uslijed profesionalnog propusta ili pogreške osiguranika u izvršavanju ugovornog posla koje se mogu dogoditi za vrijeme vođenja i upravljanja društvom čak i unatoč dužnoj pažnji u postupanju.
Odgovornost se može ograničiti isključivo na odgovornost prema društvu ili proširiti u odnosu prema nekim drugim oštećenicima; dioničarima, vjerovnicima ili bilo kojim trećim osobama koje su kapitalno ili poslovno-financijski povezane s društvom.

Polica se ugovara uz franšizu, tj. sudjelovanje osiguranika u šteti, obično u visini 10% od naknade po štetnom događaju, a moguće je ugovoriti i ostale iznose (u %-tku ili fiksnim iznosima).

Povezani članci

Top