Zaštita bonusa za auto osiguranje

18/12/2020

Preporuka distributera za osiguranje uz osnovno auto osiguranje je zaštita bonusa.

Zaštititi bonus je najjeftinije prilikom sklapanja ugovora o osiguranju za automobilsku odgovornost. 

Digitalno auto osiguranje je ponekad jeftinije na prvi pogled jer pokazuje osnovnu cijenu na koju klijenti prilikom ugovaranja ne obraćaju pažnju na bitni dodatni rizik.

Gdje god da ugovarate policu auto osiguranja, svakako uključite i ovaj rizik koji neće znatno povisiti cijenu.

Povezani članci

Top