Moj osiguran business

10/09/2020

Osiguranje za obrtnike i male poduzetnike Najbolji oslonac za sigurnost Vašeg poslovanja! OSiGURANJE24 nudi posebno kreirani paket osiguranja imovine za obrtnike i male poduzetnike koji Vam omogućuje odabir pokrića osiguranja Vašeg poslovanja prema vrsti djelatnosti i individualnim potrebama.

Pročitaj više

Osiguranje za veće pravne osobe

10/09/2020

Osiguranje za veće pravne osobe All Risks polica najsveobuhvatniji je oblik zaštite imovine od svakog rizika koji može dovesti do njenog oštećenja ili uništenja osim onih koji su izričito isključeni iz pokrića.

Pročitaj više

Transportna osiguranja

10/09/2020

Transportna osiguranja U širokoj paleti svojih osigurateljnih proizvoda nudimo i raznovrsna transportna osiguranja prema najsuvremenijim zahtjevima i potrebama tržišta.

Pročitaj više

Osiguranje od nezgode zaposlenika

10/09/2020

Osiguranje od nezgode zaposlenika Najvažniji segment svakog poduzeća zasigurno su njegovi zaposlenici te im je stoga potrebno pružiti adekvatnu zaštititu za slučaj nezgode koja se može ugovoriti kolektivno ili pojedinačno .

Pročitaj više

Osiguranja od odgovornosti članova uprave, nadzornog odbora i prokurista

10/09/2020

Osiguranja od odgovornosti članova uprave, nadzornog odbora i prokurista Ovo osiguranje pokriva financijski rizik gubitka osobne imovine zbog naknade štete nastale uslijed profesionalnog propusta ili pogreške osiguranika u izvršavanju ugovornog posla koje se mogu dogoditi za vrijeme vođenja i upravljanja društvom čak i unatoč dužnoj pažnji u postupanju.

Pročitaj više
Top